PDA

View Full Version : Góp ý 1. [Phục Hưng] Góp ý Web Shop/BẢNG NGUYÊN LIỆU RESET
 2. [Phục Hưng] ADM cho hỏi
 3. [Phục Hưng] Bán Đồ full trong ws thì chơi sao đây a e
 4. [Phục Hưng] Bãi Quái Trian
 5. [Phục Hưng] ADM nên cho chức năng cộng hưởng item
 6. [Phục Hưng] Cre quá hiếm
 7. [Phục Hưng] Đề nghị admin
 8. [Phục Hưng] GM đăng xuất tài khoản hộ e cái
 9. [Phục Hưng] Sự kiện hàng tuần
 10. [Phục Hưng] Fix CashShop
 11. [Phục Hưng] Fix Chùy Choáng--Gửi Admin
 12. [Phục Hưng] Hàng Víp không đụng hàng