• dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 904256840
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 08091993's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 794342822
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on JerryPkn's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 069022210
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 11111's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 613450707
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:56 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on denls's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 492103203
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:56 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 648070841
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:55 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on mrcell's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 812237068
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:55 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kuto02's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 344125536
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:54 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kuzin12's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 268487515
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:54 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 1102's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 496181496
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:53 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 977468553's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 020241540
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:53 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on wiskly's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 930106104
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:52 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Depchoai's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 096571010
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:52 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 017170301
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:51 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hot9xhp's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 484710387
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:51 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 557684358
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:50 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kmhd's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 106075304
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:50 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on nhocdk23's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 458199460
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:49 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 260392's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 128486563
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:48 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 1giacmo's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 002916207
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:48 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 908868381
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:47 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 859216's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 992088368
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:47 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on bacdau's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 924619629
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:46 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 502724241
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:46 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on taogano1's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 770594771
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:45 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on BeoKaKa's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 546108173
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:45 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 408670179
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:44 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tung3008's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 545026934
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:44 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on snguyen's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 907369940
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:43 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hupicond's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 597324599
More Activity
About dichcc24h7

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 2, 1986 (31)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết.
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-08-2018 02:19 PM
Ngày tham gia
09-28-2018
Giới thiệu
0