Mình rất thích sản phẩm này nhỏ nhắn dễ đem theo rất tiện dụng và dễ dùng
______________________
đồng phục lớp kute