Bạn đã có dự định gì cho chủ nhật?
______________________
cờ bạc bịp 2017

https://youtu.be/9pBwUgbrNJ4