Trước đây MU Phục Hưng đã áp dụng quy định giới hạn reset nhân vật khá là chặt dẫn đến những người mới gặp nhiều khó khăn trong đua TOP nay áp dụng kiểu giới hạn mới thông thoáng hơn, dễ dàng bắt kịp Top hơn. Chi tiết về giới hạn Reset như sau:
Click image for larger version. 

Name:	2014-06-27_212722.jpg 
Views:	998 
Size:	36.6 KB 
ID:	1060
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua chat trực tiếp với GM hoặc trả lời ngay tại topic này.