chấm để hóng topic này...học hỏi để tiến bộ. thanks bro