Gần đây Mu Phục Hưng đã có 2 đợt tặng GiftCode miễn phí nhưng do đợt bảo trì kéo dài đến 1 ngày vừa qua nên BQT tiếp tục tặng thêm nhiều GiftCode nữa cho mọi người. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viên

Để sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muphuchung.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong 24 giờ.
  • BQT sẽ phát GiftCode vào lúc 12h00 (trưa) ngày 23/05. Chúng tôi thông báo trước như vậy để mọi người đều được biết và có cơ hội như nhau.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Phục Hưng

GiftCode sẽ xuất hiện lúc 12h00 trưa ngày 23/05

F6W4Y2T8P4
N9Q8Y9R4H7
K8E5S8M1D6
F8P5F1S3Y7
V4R2L9I6F3
A9Q2U4H3D9
F8Q9X6N6L9
D6V8L2F9S2
R3G3L5L2M6
V2W6I5G1W7
M5J2V5T3S8
B9J1A3W6S7
X7M6I1Z5U2
V2L9K8B9U8
H9B4K8D3Y8
S3G2N8O9O4
D5E4B6U6E5
F8M8S6M5L1
C9G3Z7A9M6
I1L7J9V9Z5
E1L7Y1Y8C5
X8V9E4U4E9
M1C2O2R1O5
K9Y3N1E9D6
G1Z6V9Q7X1
Z6Q7E6B9G7
Z2Y2Y3W8C9
U6D8I6D1R2
C8N3A5C4L9
N7T3C7J2E2
O3O9L8T5M8
B5Z9N7W6A7
R8Y8K2D8O3
B8F5A1L1X3
U8P3T3E6W7
F5V5H7N8R4
J5S2H3V3P4
A9Z2D6R2I9
J3D6M2P5C9
V2D2C3K5E9
M5F3O7C2L3
Q9Q1Y6L6G9
F6N4X6P1H5
K4K4C9D9K2
R7V8R2D4X5
O6P6K3S1O7
N1W2W1D8H9
R6E7I3B4N7
J3W7W9T6F7
A2J5H3O3A1
A9J8R8P5O7
A1Y2Y6Y7S1
N9L8Z1W3L3
E6S9J1C6R1
B7P7C4U6T2
M2E1V9A9V2
L3M1W5C8S4
T7H5A8G3D3
A7Q7M1L3P5
E2L6W5K2B6
Y4H7B2Q8V5
V1W2G5K3H6
E7F9M3I1A3
S6W2O3P2S4
V4W6Q6E7S4
K2K1D3P6I7
D8V6M2P9O1
R2F4Q9D3N9
N8Z1Y8W7C4
M4E1W6T9Z6
R9T3N3E5M1
O7V2N5Q6J7
S2W8G1P9C7
U8P2V1Z5B3
N5W9Z2Q3N1
N2Q2K1L3J9
D4Y6D3G4P4
W1S4M3C9R7
Z8A8G8Z3C3
I1O6S3O8F3
A4I7Z1T9B9
Q7J4W8Y1P7
Z9J7K6A1X9
M6R2E9U7I4
E7N4N7P1V9
V2U8O7Q5U7
T8V5Y3H2G5
B5B1O2W1E1
V7S3A6S3F4
M8F1H1G9X2
V9J1I3Z1A2
P7M6N2F8D4
T2O3N4M8I5
K8O4U6N3S2
C4E1M4L5M6
O7Y3X9V8V7
Q4I8O8F4A2
F1D9Z1Q3C6
L8M5G4P3I5
J8N8F8R3S9