Đúng như đã hứa về những sự kiện ưu đãi sau khi bảo trì kéo dài gần 1 ngày vừa qua thì BQT Mu Phục Hưng tiếp tục đưa ra sự kiện:
Reset miễn phí

Thời gian: Bạn sẽ được reset mà không mất ngọc từ 12h00 đến hết ngày 23/05

Vậy mong tất cả các game thủ MU Phục Hưng chú ý thời gian sự kiện để thực hiện Reset cho phù hợp.