Tiếp tục chuỗi sự kiện ưu đãi game thủ sau thời gian bảo trì kéo dài, BQT MU Phục Hưng đưa ra sự kiện như sau:
  • Giảm giá 25% đối với 2 loại ngọc bán trên Webshop:

    • 100 viên Ngọc Sáng Tạo chỉ còn 75.000 VND
    • 100 viên Ngọc Hỗn Nguyên chỉ còn 42.000 VND


  • Thời gian: Áp dụng từ 12h00 trưa đến hết ngày 23/05


Rất mong các bạn chú ý thời gian để thực hiện mua trong thời gian ưu đãi duy nhất này.