Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 7 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:
Click image for larger version. 

Name:	2015-08-01_000402.jpg 
Views:	255 
Size:	42.1 KB 
ID:	1105


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 1 SET Socket Full Ex +13 chưa khảm, tùy chọn chủng tộc.
Top 2 1 Wing 3 Full +11 tùy chọn chủng tộc.
Top 3 250.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:

  • Để nhận thưởng vui lòng chat trực tiếp với GM qua chức năng vChat để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.