chuyển nhà thành hưng Dựa vào đề nghị của Đà Nẵng, Đà Nẵng được công nhận là đô thị du lịch và có hai khu du lịch quốc gia là Bà Nà và Sơn Trà. Theo quy định của luật du lịch, các khu du lịch quốc gia phải có diện tích 1ngàn ha trở lên, phải đón 1 triệu khách du lịch/năm trở lên và phải có cơ sở lưu trú.

Quy hoạch này được xây dựng từ cuối năm 2013 đến 2016. Theo quy định của luật, quy hoạch ký xong rồi phải công bố quy hoạch, chưa thực hiện được ngay.

Ngày 15/2/2017, ngay khi quy hoạch được công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi đã trực tiếp yêu cầu bằng văn bản: Bộ và thành phố phải xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp một cách rất cầu thị khoa học và công khai.

“Quy hoạch chưa được triển khai” chuyển nhà thành hưng, taxi tải thành hưng

Tôi đã trực tiếp đi, nhìn tận mắt những gì đã xây dựng, những gì đang xây dựng và những gì cần phải bảo tồn tại Sơn Trà. Tôi đã đọc mấy trăm trang tài liệu, tôi đã mời kiến trúc sư trực tiếp làm đồ án này lên để hỏi và sau đó thì tôi đã quyết định là để việc tiếp thu ý kiến được thật sự khách quan thì tạm dừng thực hiện quy hoạch. Trên thực tế, quy hoạch này chưa được triển khai.

Trước năm 2013 thì như Bộ trưởng đã nói UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư. Tôi xin gọi tắt là cấp phép, cho 25 dự án trong đó có 18 dự án về du lịch, có 11 dự án xây dựng cơ sở dự án và một trong những chỉ tiêu rất quan trọng đó là số phòng lưu trú thì chính xác số phòng là 1400 phòng khách sạn, 1920 căn biệt thự. Nếu số căn biệt thự là 2 phòng thì sẽ có 5.240 phòng, nếu có 3 phòng thì sẽ có 7.160 phòng.

Và như vậy thì dự án sinh thái biển Tiên Sa hay bất kỳ dự án nào trên bán đảo Sơn Trà đều được cấp phép. Và nếu có bất kỳ vấn đề nào vi phạm thì đều được quản lý và bị xử lý, điều này rất rõ ràng.

Thứ ba là, quy hoạch bán đảo Sơn Trà được thực hiện bởi cơ quan tư vấn gồm các nhà chuyên môn đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo phát triển. Tôi đã gặp trực tiếp các nhà chuyên môn, con số 1600 không phải là ít, kiến trúc sư trưởng nói với tôi đây là tính toán trên các công thức mô hình chuyên ngành du lịch. Người ta tính ra cái ngưỡng để đảm bảo, 1600 là tròn, tính theo mô hình là số lẻ. Từ 1600 đến 3200 phòng và Hội đồng của Bộ cuối cùng ấn định lấy ngưỡng thấp.