Chấm cái, Thank you chủ thớt. Mình bên www.hoakhaitruong.vn